O NAS

Spółka zajmuje się zarządzaniem spółką zależną OZE Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000598149), której jest wyłącznym udziałowcem. OZE Energy sp. z o.o.  posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz obrót paliwami gazowymi, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (KRS: 0000367655), która tworzy silną grupę kapitałową skupioną na oferowaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu szeroko pojętej fotowoltaiki. Połączenie rozwiązań fotowoltaicznych z możliwością obrotu energią elektryczną zapewnia Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka oferowanie usług z zakresu fotowoltaiki oraz handlu energią elektryczną i paliwami gazowymi, co pozwala wyjść naprzeciw odbiorcom zarówno indywidualnym (konsumentom) oraz przedsiębiorcom w celu efektywnego wykorzystania i zarządzania źródłami energii.